TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NỘI TRÚ

TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NỘI TRÚ
TRIỂN KHAI DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ NỘI TRÚ
Nhằm phục vụ tốt hơn trong công tác khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện thanh toán bảo hiểm cho bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Thái Bình Dương đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ bảo lãnh viện phí nội trú dành cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm, giúp quý bệnh nhân rút ngắn thời gian thanh toán cũng như vơi bớt gánh nặng tài chính khi có nhu cầu khám chữa bệnh.

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN