KHOA CẤP CỨU

KHOA CẤP CỨU

GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Cấp cứu có chức năng và nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp chăm sóc y tế khẩn cấp và cứu chữa trong những tình huống nguy hiểm và khẩn cấp. Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hội An tổ chức tiếp nhận xử trí cấp cứu 24/7, tiến hành sắp xếp sàng lọc,đánh giá phân bệnh cấp cứu theo mức độ ưu tiên.

Các dịch vụ và hoạt động chuyên môn:

– Tổ chức tiếp nhận, xử trí cấp cứu 24/7. Tiến hành đánh giá, phân loại tình trạng bệnh, thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên.

– Phối hợp và liên kết chặt chẽ với các chuyên khoa  lâm sàng để đưa ra những phương án điều trị nhanh và tốt nhất trong cấp cứu đến khi

– Người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch, ổn định và duy trì chức năng sống.

– Chuyển Người bệnh vào chuyên khoa phù hợp hoặc chuyển đi can thiệp, phẫu thuật, hoặc chuyển tuyến, hoặc cấp đơn về.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN