Giới Thiệu

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc khám & điều trị các bệnh lý Nội khoa , Hồi sức tại Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng... Được đào tạo bài bản về Nhịp học, Điện sinh lý & Tạo nhịp tại Singapore & Úc.

Học Vấn

Năm Bằng cấp Nơi đào tạo
2006 Bằng tiếng pháp A2 Centre culturel francais de hue
2011 Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa Đại học Y dược Huế
2011 Chứng chỉ thực hành lâm sàng Tim mạch can thiệp Đại học Y dược Huế
2012 Chứng chỉ thực hành lâm sàng Tạo nhịp tim Đại học Y dược Huế
2014 Tốt nghiệp Bác sĩ Nội Trú Đại học Y dược Huế
2014 Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Y dược Huế
2014 Giấy chứng nhận đào tạo liên tục Tăng huyết áp 8h Đại học Y dược Huế
2015 Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Quản lý nhà nước Học viện Hành chính Quốc gia
2015 Bằng bác sĩ nội trú bệnh viện Đại học Y dược Huế
2015 Bằng Thạc sĩ Đại học Y dược Huế
2015 Chứng chỉ phương pháp giảng dạy Đại học Đại học Y dược Huế
2015 Chứng chỉ nghiên cứu khoa học Đại học Y dược Huế
2015 Giáy chứng nhận tham dự hội nghị ưng thư tại bệnh viện TW Huế Đại học Y dược Huế
2015 Giấy chứng nhận tham dự khóa đào tạo sau đại học chuyên ngành lão khoa Bệnh viện Trung ương Huế
2017 Chứng chỉ hành nghề Bộ Y tế